Privacyverklaring Flowtrackers® BV

Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.flowtrackers.nl van Flowtrackers® BV te Druten. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).


In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens
Gedurende uw bezoek aan onze website registreert onze webserver om technische redenen de naam van uw internetprovider, de internetpagina van waaruit u bij ons terecht bent gekomen, de door u bekeken pagina´s op onze website en de datum en duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om onze website te optimaliseren, trends te analyseren en statistieken te genereren. Soms gebruiken we cookies om de voorkeur van onze bezoekers te volgen en met de resultaten hiervan onze website te verbeteren. U kunt bij de instellingen van uw browser aangeven dat er geen cookies geregistreerd worden. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyseservice, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Overige persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ze persoonlijk aangeeft, bijvoorbeeld bij het aanvragen van documentatie, contactinformatie, een aankoopregistratie en dus uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor verleend.


Vrijgeven van persoonlijke gegevens
Flowtrackers® BV zal, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhandelen of vrijgeven aan derden.


Veiligheid
Flowtrackers® BV treft veiligheidsmaatregelen (technisch en organisatorisch) om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde publicatie. Deze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continue verbeterd.


Keuzevrijheid
Om u op de hoogte te houden van onze diensten willen we graag uw gegevens gebruiken. Deelname aan dergelijke campagnes is altijd vrijwillig. Mocht u met de verwerking en het gebruik van uw gegevens in dit kader niet akkoord gaan, dan kunt u dit altijd aangeven, waarna we uw gegevens zullen verwijderen uit de database.


Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.


Informatie / Contact
Voor suggesties of klachten over het verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u mailen naar sales@flowtrackers.nl. Mocht er, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct te beheren, verkeerde informatie gegeven worden, dan zullen we dit op uw aanvraag corrigeren.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 05-03-2019.    


Onze klanten: