Stromingsrichting & Terugstroming

 

Stromingsrichting & tijdsverloop

Water verplaatst zich normalerwijze van hoog naar laag. Echter, door tal van oorzaken binnen een buizenstelsel is dit niet per definitie het geval. Door nu op de juiste manier de Flowtracker te plaatsen boven de vuilwaterlijn en die los te laten boven een bepaald niveau kunnen de stromingsrichting en het tijdsverloop worden bepaald m.b.v. de Flowtrackers¬ģ detectie apparaten die in de diverse inspectieputten van het stelsel worden geplaatst. Aan de hand van de gegevens kunnen de restricties in het stelsel worden bepaald en opgelost.

Stromingsrichting

Bij een te grote hoeveelheid afvalwater heeft een gemaal de mogelijkheid om het water over te storten naar het oppervlaktewater. Rioolgemalen worden steeds slimmer, pompen worden frequentie geregeld op- & afgetoerd, hetgeen het stroomverbruik reduceert. Het kan echter voorkomen dat een oppervlaktewaterpeil een hoger niveau krijgt dan een overstortmuur. Dit veroorzaakt een terugstroming van het water, waarbij een pomp onnodig lang staat te draaien. Gebruik makende van de Flowtracker en de detectie apparaten is het mogelijk deze terugstroming op te sporen en zo het stroomverbruik van de pompen te reduceren.

    


Onze klanten: